gunnery

gunnery
artilerijos šaudymas statusas T sritis Gynyba apibrėžtis Antžeminės artilerijos ugnies leidimas į taikinius. Artilerija šaudo iš uždarųjų ugnies pozicijų arba tiesioginiu taikymu iš atvirųjų ugnies pozicijų. Artilerijos šaudymas skiriamas pagal trajektorijos pobūdį – iškilusis, lėkštasis ir mortyrinis; pagal taikymo į taikinį pobūdį – tiesioginis (iš atvirųjų ugnies pozicijų), pusiau tiesioginis (iš pusiau uždarų ugnies pozicijų), netiesioginis (iš uždarųjų ugnies pozicijų); pagal šaudymo uždavinį – kaunamasis, ardomasis, šviečiamasis, dūmijamasis ir kt.; pagal sviedinio sprogimo pobūdį – smūginis, rikošetinis, nuotolinis; pagal taikinio pobūdį – šaudymas į šarvuotus, dalinai šarvuotus ir nešarvuotus, matomus ir nematomus, judančius ir nejudančius, planinius ir neplaninius ir kt. taikinius, su dideliu poslinkiu, tiesiojo šūvio nuotoliu ir pan.; pagal ugnies uždavinio atlikimo būdą – šaudymas pagal ugnies lentelę, pagal iš anksto nustatytas nuostatas, keliomis taikiklio nuostatomis. Dar gali būti netikslus ir kt. šaudymas. atitikmenys: angl. artillery fire; artillery firing; gun fire; gunnery rus. стрельба артиллерии ryšiai: dar žiūrėkkranto artilerijos šaudymas dar žiūrėklaivų artilerijos šaudymas dar žiūrėkzenitinės artilerijos šaudymas

Artilerijos terminų žodynas – Vilnius: Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija. . 2004.

Игры ⚽ Поможем написать курсовую

Look at other dictionaries:

  • Gunnery — may refer to: * The use of guns or the study of how to apply the techniques and procedures of operating them * The Gunnery, a coeducational prep school in Connecticut, United States …   Wikipedia

  • Gunnery — Gun ner*y, n. That branch of military science which comprehends the theory of projectiles, and the manner of constructing and using ordnance. [1913 Webster] …   The Collaborative International Dictionary of English

  • gunnery — index ammunition Burton s Legal Thesaurus. William C. Burton. 2006 …   Law dictionary

  • gunnery — c.1600, from GUN (Cf. gun) + ERY (Cf. ery) …   Etymology dictionary

  • gunnery — ► NOUN ▪ the design, manufacture, or firing of heavy guns …   English terms dictionary

  • gunnery — [gun′ər ē] n. 1. heavy guns 2. the science of making and using heavy guns and projectiles …   English World dictionary

  • gunnery — [[t]gʌ̱nəri[/t]] N UNCOUNT: usu N n Gunnery is the activity of firing large guns. [MILITARY, TECHNICAL] During the Second World War the area was used for gunnery practice …   English dictionary

  • gunnery — noun Gunnery is used before these nouns: ↑sergeant …   Collocations dictionary

  • gunnery — gun|ner|y [ˈgʌnəri] n [U] the skill of shooting with large heavy guns ▪ a gunnery officer …   Dictionary of contemporary English

  • gunnery — noun (U) the science and practice of shooting with heavy guns: a gunnery officer …   Longman dictionary of contemporary English

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”